Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Odbudowy protetyczne na implantach. Stopień 2 dla zaawansowanych.

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Jan Pietruski
Miejsce:
Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok
Data:
14 grudnia 2017
Cena:
3960 zł brutto

Data: 14-15.10.2017

Kurs dla lekarzy mających już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami implantologicznymi. Oprócz przypomnienia podstawowych zasad leczenia implantoprotetycznego tematyka kursu ogniskuje się na niebezpieczeństwach związanych z leczeniem protetycznym pacjentów implantologicznych, zarówno biologicznych jak i biomechanicznych oraz sposobach ich uniknięcia. Wiąże się to koniecznością dogłębnego zrozumienia biologii tkanek wokół implantów oraz możliwości i ograniczeń dostępnej współczesnej stomatologii technologii zarówno w pracy klinicznej jak i laboratoryjnej. Na kursie przestawione zostaną również sposoby wykorzystania dostępnej technologii prowadzące do skrócenia czasu spędzanego przez lekarza przy fotelu dentystycznym i większej przewidywalności efektów leczenia protetycznego.

Tematyka kursu:

 1. Co już wiemy o implantoprotetyce.
 2. Powikłania, niepowodzenia. Czego należy się obawiać, co się zdarza, co jest opisywane.
 3. Cementowanie prac na implantach. Problemy, cementitis, dlaczego jednak warto cementować i jak uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.
 4. Klasyfikacje pomagające w diagnostyce preprotetycznej dotyczące atrofii szczęki i żuchwy oraz zaburzeń estetycznych.
 5. Aspekty decyzji o chirurgicznej lub protetycznej rekonstrukcji różowej estetyki. Standardy postępowania wg. Atlanta Team.
 6. Protetyczna rekonstrukcja różowej estetyki z akrylu lub ceramiki.
 7. Pełna rehabilitacja narządu żucia w oparciu o implanty. Prace stałe cementowane, przykręcane, hybrydowe.
 8. Prace ruchome wsparte na łącznikach Locator. Prosta i łatwa i tania alternatywa. Procedury kliniczne
 9. Prace ruchome na koronach podwójnych. Wymagająca i droga alternatywa. Czternastoletnie obserwacje kliniczne i wybór optymalnej technologii wykonania koron podwójnych. Procedury kliniczne.
 10. Łączniki indywidualne Atlantis wykonywane w technologii CAD/CAM. Możliwości technologii.
 11. Przygotowanie wax up’u do cyfrowego projektowania łączników. Projektowanie. Przewidywalność zachowania się zaprojektowanego wirtualnie kształtu wewnątrzustnie.
 12. Wykorzystanie możliwości wykonania duplikatów łączników indywidualnych  bezpieczny protokół postępowania prowadzący do oszczędności czasu i minimalizacji ryzyka niedokładności wycisku dzięki nowej, autorskiej metodzie wyciskowej z poziomu łączników.
 13. Okluzja u pacjentów rehabilitowanych implantoprotetycznie. Stabilność. Rejestracja zwarcia przy wykonywaniu rekonstrukcji, znalezienie prawidłowej relacji centralnej i okluzji centralnej. Kontrola stabilności okluzji na wizytach kontrolnych.
 14. Wykorzystanie implantologii w leczeniu ortodontycznym i vice versa  ortodoncja preimplantologiczna.
 15. Klucze dynamometryczne.
 16. Ocena ryzyka leczenia implantoprotetycznego wg Koisa i Suliborskiej.
 17. Demonstracja zastosowania autorskiej metody wyciskowej z poziomu łączników u pacjenta. Demonstracja pracy on-line przy projektowaniu i modyfikowaniu cyfrowego modelu łączników indywidualnych Atlatnis.
 18. Zajęcia praktyczne: wycisk z poziomu implantu, montaż łączników indywidualnych wycisk z poziomu łączników indywidualnych. Wykonanie uzupełnienia tymczasowego na łącznikach indywidualnych.

Poziom: zaawansowany
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: maks. 10 osób

Kontakt:
Pracownia Pozytywnych Zmian
[email protected]
www.pracowniapz.pl
tel. +48 793 199 770