Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Leczenie ortodontyczne niewymagające współpracy pacjenta – Sabbagh Universal Spring / SUS² – aparat do dystalizacji – kurs praktyczny

Prowadzący:
Prof. dr. Aladin Sabbagh
Miejsce:
Warszawa (Golden Floor Plaza)
Data:
2 lutego 2018
Cena:
3150 zł
Punkty edukacyjne:
12

Termin: 2 – 3 lutego 2018 r.

Program:

Celem niniejszego kursu jest przedstawienie biomechaniki, tak nowej, jak i uznanej, a także przydatnych pomysłów i sztuczek ortodoncji współczesnej oraz pokazanie, jakie są jej możliwości i ograniczenia. Wykłady obejmą zagadnienia diagnozy i terapii poparte podaniem uzasadnień naukowych i przedstawieniem przypadków, które przydadzą się praktykom. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na współpracę interdyscyplinarną, stawy skroniowo-żuchwowe oraz równowagę między funkcją a estetyką.

Aparat SUS² (Sabbagh Universal Spring) to stały międzyszczękowy aparat teleskopowy ze sprężyną zintegrowaną.

Jego uniwersalny rozmiar, łatwa obsługa oraz szybka aktywacja pozwalają na efektywne leczenie – zwłaszcza u następujących pacjentów:

 • źle współpracujących
 • z tyłożuchwiem
 • z tyłozgryzem jednostronnym
 • dorosłych mających wskazania do niechirurgicznego przerzucania zgryzu
 • z aplazją 35/45
 • z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych lub bezdechem w czasie snu.

Nawet u dorosłych  możliwe jest uniknięcie stosowania wyciągu zewnątrzustnego, wykonywania ekstrakcji lub chirurgicznego korygowania wad zgryzu.

Ponadto, przy łącznym zastosowaniu aparatu SUS² i miniśrub (śrub tomas®), możliwe jest dokonywanie daleko idących korekt, zwłaszcza w ramach przygotowania pacjentów do postępowania protetycznego.

Miniśruby / TAD zapewniają niewidoczne, nie wymagające współpracy zakotwienie szkieletowe. Łatwo je umieścić, a następnie usunąć po ukończeniu przemieszczeń zębów. Umożliwiają wiele ruchów, które były niemal niewykonalne przy zastosowaniu konwencjonalnych aparatów i mogą również pozwolić na uniknięcie ekstrakcji lub chirurgii.

 • Przegląd dostępnych systemów miniśrub / TAD, samogwintujących, samowkręcających
 • Wskazania i przeciwwskazania
 • Opis systemu miniśrub „tomas®”
 • Zakotwienie i biomechanika
 • Trójwymiarowa kontrola nad przemieszczeniami zębów
 • Procedura wprowadzania i usuwania miniśrub
 • Opisy przypadków, rozwiązywanie problemów i dyskusja

Szczegółowe przedstawienie podstawowych zasad funkcjonalnego wysuwania żuchwy (przerzucania zgryzu), wraz ze  wskazaniami i ograniczeniami oraz efektami zębowo-wyrostkowymi i szkieletowymi na podstawie opisów terapii przypadków i dowodów naukowych. W części praktycznej przewidziano ćwiczenia z montażu i aktywacji aparatu oraz omówienie retencji i rozwiązywania problemów.

Grupa docelowa: Ortodonci, Asystentki dyplomowane

Harmonogram:

Dzień 1:

 • 09:00-10:30 Zasady i biomechanika czynnościowego wysuwania żuchwy (przerzucanie zgryzu)
 • 10:30-11.00 Przerwa na kawę
 • 11:00-12:30 Niechirurgiczne przerzucanie zgryzu u dorosłych (unikanie zabiegu chirurgicznego)
 • 12:30-13:30 Przerwa na obiad
 • 13:30-15:00 Niezależne od współpracy prowadzenie przypadków wad klasy II u młodzieży

Leczenie tyłozgryzu jednostronnego; zamykanie przestrzeni w hipodoncji 35/45.

 • 15:00-15:30 Przerwa na kawę
 • 15:30-17:00 Postępowanie kliniczne, montaż i usuwanie, retencja i dyskusja

_______________________________________________________________ 

Dzień 2:

 • 09:00-10:30 Zasady i biomechanika systemów zakotwienia szkieletowego (TAD)
 • 10:30-11.00 Przerwa na kawę
 • 11:00-12:30 Łączne zastosowanie SUS² i TAD, niechirurgiczne leczenie przypadków zgryzu otwartego (unikanie zabiegu chirurgicznego)
 • 12:30-13:30 Przerwa na obiad
 • 13:30-15:00 Przegląd dostępnych miniśrub / TADów, tomas®, amda®, itd.
 • 15:00-15:30 Przerwa na kawę
 • 15:30-17:00 Postępowanie kliniczne, montaż i usuwanie, rozwiązywanie problemów, retencja i dyskusja

Szczegóły kursu KLIKNIJ TUTAJ  

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych kursach znajdą Państwo na stronie firmy Polkard:
www.polkard.pl (zakładka: KURSY/WIEDZA/Szkolenia)

Polkard Sp. z o.o.
ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
tel.: 89 541 83 83
fax: 89 541 83 83 wew. 112
e-mail: [email protected]