Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Intensywny dwudniowy kurs chirurgiczno-implantologiczny

Prowadzący:
dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce:
Car-line, Wrocław, Powstańców Śl. 168
Data:
29 września 2017
Cena:
4199 zł
Punkty edukacyjne:
18 pkt

Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Absolwent I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studiów Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Posiada dorobek naukowy punktowany indeksem Impact Factor 4,127 oraz 190 pkt MNiSW, wskaźnik Hirsha równy 2. Autor książki „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci” pomysłodawca tłumaczenia oraz tłumacz książki „Handbook of Local Anesthesia” dla wydawnictwa Elsevier. Uczestnik licznych praktyk oraz szkoleń stomatologicznych w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Francji, Grecji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Turcji oraz Indiach).

Zapisy i informacje:
tel: 695 730 725,
e-mail: [email protected]

PROGRAM SZKOLENIA:
1 dzień /
piątek  (teoria  4h, praktyka  4h) Podstawowe techniki chirurgiczne:
– dobór prawidłowego instrumentarium wspomagającego pracę chirurga;
– linie cięcia;
– wytwarzanie płatów (płat pełny, płat dzielony);
– mobilizacja płata;
– metody szycia;
– zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego;
– metodyka otrzymywania oraz wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej (PRF);
–  augmentacja tkanki kostnej materiałem autogennym, allogennym oraz heterogennym;
–  zastosowanie membran w zabiegach chirurgicznych;

Co będziesz umiał po kursie?
–  planować implantację począwszy od ewentualnej ekstrakcji, przez analizę warunków anatomicznych na oczekiwaniach protetycznych kończąc;
–  dobrać odpowiednie narzędzia chirurgiczne;
–  wytworzyć płat śluzówkowo-okostnowy;
–  zmobilizować płat;
–  zamknąć połączenie ustno-zatokowe; 
–  ciąć oraz szyć w umiejętny sposób;
–  otrzymać i wykorzystać fibrynę bogatopłytkową (PRF)
–  pobrać, zaopatrzyć po pobraniu oraz przygotować do wysłania wycinek do badania histopatologicznego
– zastosować augmentację kostną zarówno po ekstrakcji jak również w zabiegach okołoimplantacyjnych
– wykorzystać możliwości jakie daje połączenie PRF z materiałem zarówno autogennym jak i heterogennym; praktycznie zastosować obie techniki

2 dzień / sobota (teoria  4h, praktyka  4h) Techniki implantologiczne i rozszerzone techniki okołoimplantologiczne:
– planowanie leczenia – ocena jakości i ilości kości;
– ocena CBCT;
– pozycjonowanie implantu;
– algorytm implantacji;
– postępowanie około implantacyjne;
– zabieg augmentacji tkanek miękkich;
– podnoszenie dna zatoki szczękowej, różnica pomiędzy metodą otwartą a zamkniętą;
– przeszczepy bloków kostnych;
– zastosowanie piezochirurgii, lasera oraz urządzeń do oceny stabilizacji w implantologii;
– powikłania w implantologii;

Co będziesz umiał po kursie?
– planować implantację począwszy od ewentualnej ekstrakcji, przez analizę warunków anatomicznych na oczekiwaniach protetycznych kończąc;
– pozycjonować  implant;
– rozróżnić systemy implantologiczne;
– znajomość kasety implantologicznej oraz sekwencji wierteł;
– przeprowadzić  implantację na modelu lub/i materiale zwierzęcym stosując poznane techniki chirurgiczne;
– wykonać przeszczep tkanki miękkiej;
– wykonać podniesienie dna zatoki szczękowej;
– radzić sobie w wypadku podstawowych powikłań implantologicznych;
– ocenić stabilizację pierwotną oraz wtórną implantu;
– zastosować dodatkowe techniki poprawiające ostateczny sukces leczenia implantologicznego;