Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Intensywny kurs chirurgiczno-implantologiczny.

Prowadzący:
dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce:
Warszawa, Siedziba firmy Poldent, Al. Jana Pawła II 80 lok. VI; Klinika dra Mcieja Michalaka
Data:
19 maja 2017
Cena:
3999 zł + 2499 zł (zabieg w klinice – limit 5 miejsc
Punkty edukacyjne:
16 + 2

Data: 19-20.05.2017 (piątek i sobota) + zabieg w klinice data do ustalenia
Godziny: 09:00-17:00

19.05.2017 (teoria  4h, praktyka  4h)
Podstawowe i rozszerzone techniki chirurgiczne:
– dobór prawidłowego instrumentarium wspomagającego pracę chirurga
– linie cięcia
– wytwarzanie płatów (płat pełny, płat dzielony)
– mobilizacja płata
– metody szycia
– zasady pobierania wycinków do badania histo-patologicznego
– metodyka otrzymywania oraz wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej (PRF)
–  augumentacja tkanki kostnej materiałem autogennym, allogennym oraz heterogennym
–  zastosowanie membran w zabiegach chirurgicznych

Co będziesz umiał po kursie?
–  dobrać odpowiednie narzędzia chirurgiczne
–  wytworzyć płat śluzówkowo-okostnowy
–  zmobilizować płat
–  zamknąć połączenie ustno-zatokowe
–  ciąć oraz szyć w umiejętny sposób
–  otrzymać i wykorzystać fibrynę bogatopłytkową (PRF)
–  pobrać, zaopatrzyć po pobraniu oraz przygotować do wysłania wycinek do badania histo-patologicznego
– zastosować augumentację kostną zarówno po ekstrakcji jak również w zabiegach okołoimplantacyjnych
– wykorzystać możliwości jakie daje połączenie PRF z materiałem zarówno autogennym jak i heterogennym; praktycznie zastosować obie techniki

20.05.2017 (teoria  4h, praktyka  4h)
Techniki implantologiczne i rozszerzone techniki okołoimplantologiczne
– planowanie leczenia – ocena jakości i ilości kości
– ocena CBCT
– pozycjonowanie implantu
– algorytm implantacji
– postępowanie okołoimplantacyjne
– zabieg augumentacji tkanek miękkich
– podnoszenie dna zatoki szczękowej, różnica pomiędzy metodą otwartą a zamkniętą
– przeszczepy bloków kostnych
– zastosowanie piezochirurgii, lasera oraz urządzeń do oceny stabilizacji w implantologii
– powikłania w implantologii

Co będziesz umiał po kursie?
– planować implantację począwszy od ewentualnej ekstrakcji, przez analizę warunków anatomicznych na oczekiwaniach protetycznych kończąc
– pozycjonować  implant
– rozróżnić systemy implantologiczne
– zastosować sekwencję wierteł kasety
– przeprowadzić  implantację na modelu lub/i materiale zwierzęcym stosując poznane techniki chirurgiczne
– wykonać przeszczep tkanki miękkiej
– wykonać podniesienie dna zatoki szczękowej
– radzić sobie w wypadku podstawowych powikłań implantologicznych
– ocenić stabilizację pierwotną oraz wtórną implantu
– zastosować dodatkowe techniki poprawiające ostateczny sukces leczenia implantologicznego

„Zabieg implantacji w klinice dr n. med. Macieja Michalaka”
(na własnym pacjencie)
Kurs dostępny tylko dla uczestników kursów chirurgiczno-implantologicznych.

Prowadzący: dr n.med. Maciej Michalak
Data i godzina: do indywidualnego ustalenia z uczestnikami
Miejsce: Klinika dr n. med. Macieja Michalaka, Warszawa
Punkty edukacyjne: 2
Cena:  2499 zł

Podczas zabiegu implantacji wykonuje się jeden maksymalnie dwa wszczepienia implantów.
Implanty uczestnik zakupuje oddzielnie, nie są wliczone w cenę kursu.
Tomografia pacjenta musi zostać przesłana do prowadzącego minimum na 3 tygodnie przed wyznaczoną datą zabiegu.
Czas trwania poszczególnych zabiegów zostanie indywidualnie ustalony  z każdym uczestnikiem.
Zaawansowane techniki implantologiczne

  • wspólna kwalifikacja pacjenta
  • planowanie zabiegu
  • przeprowadzenie zabiegu w charakterze I lub II operatora

Zgłoszenia:
Paulina Gomułka,
605 886 565, (22) 351 76 68,
e-mail: [email protected]
https://poldent.pl/szkolenia-poldent/intensywny-kurs-chirurgiczno-implantologiczny-19-20-05-2017/

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

  • wpłata za kurs najpóźniej na dwa tygodnie przed datą szkolenia
  • brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy kursu
  • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu