Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

EFEKTYWNA RECEPCJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM – warsztat.

Prowadzący:
Katarzyna Świtalska, psycholog, trener biznesu
Miejsce:
Gdańsk, Hotel DOM MUZYKA, ul. Łąkowa 1-2
Data:
13 maja 2017
Cena:
460 zł

Wykładowca: Katarzyna Świtalska  psycholog, trener biznesu
Trener i konsultant zarządzania. Psycholog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching,  treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Właścicielka Firmy Szkoleniowej-Projekt. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Specjalizuje się w szkoleniach dla branży hotelarskiej i turystycznej, kosmetycznej i fryzjerskiej, medycznej i stomatologicznej. Współpracuje jako ekspert z portalem sekretykobiet.pl. i z magazynami branżowymi. Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.

PROGRAM
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentem.

10.00 – 16.30 –  wyklad   
11.30 – przerwa kawowa,
13.30 – lunch

Sylwetka pracownika recepcji. Reprezentacyjna i informacyjna funkcja pracownika. Zadania i obowiązki pracownika.
Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem.
Sztuka autoprezentacji. Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z Pacjentem.
Wygląd o zachowanie osoby będącej wizytówką recepcji.
Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze (mowa ciała). Spójność przekazu.
Zasady skutecznej komunikacji w recepcji
Podstawowe zasady obsługi Pacjenta, oczekiwania Pacjenta. Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta.
Poziomy obsługi Pacjenta, efektywność w kontaktach z Pacjentem.
Techniki wyłaniania potrzeb Pacjenta oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań
Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pacjentami.
Typologia Pacjentów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy.
Skuteczna komunikacja w recepcji -sterowanie rozmową , kreatywny scenariusz rozmowy.
Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania.
Budowanie efektywnego kontaktu przez telefon. Prowadzenie telefonicznej rozmowy z Pacjentem.
Zbieranie i udzielanie informacji przez telefon, przekazywanie wiadomości.
Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje
Reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje i sposoby radzenia sobie z nimi.
Reakcja na krytykę lub odmowę, umiejętność dystansowania się i oddzielenie intencji od zachowań.
Zarządzanie czasem i zadaniami w recepcji
Organizacja czasu pracy, ustalanie priorytetów, planowanie zadań do wykonania          

Organizator:
ESDENT DENTAL EQUIPMENT,
ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
tel. 071 353 83 51, 0 603 441 785
www.ede.pl, [email protected]