Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

W przygotowaniu jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W styczniu br. Ministerstwo Zdrowia złożyło przygotowane przez siebie założenia do tej ustawy przed Radą Ministrów. Wiele propozycji odnośnie nowych przepisów dotyczy dokumentacji medycznej. Czego one dotyczą?
Przede wszystkim regulacji odnośnie ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta, które umieszczane są w dokumentacji medycznej.

Zagadnienie I: jak przetwarzać i przechowywać dokumentację medyczną?
Nowelizacja ustawy ma m .in. na celu doprecyzowanie kręgu osób, które będą uprawnione do uzyskiwania i przetwarzania danych, które zawiera dokumentacja medyczna. Ma być on rozszerzony o diagnostów laboratoryjnych, felczerów, ratowników medycznych i fizjoterapeutów oraz osoby, które nie wykonują zawodów medycznych, ale jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że chodzi tutaj o osoby, które dokonują wpisów w dokumentacji pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (np. pracowników by Giant Savings”>rejestracji, archiwum a także studentów nauk medycznych i członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych).
Podmiot przechowujący dokumentację medyczną będzie miał obowiązek zadbać o zabezpieczenie jej przed utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Zagadnienie II: jak postępować w razie likwidacji dokumentacji medycznej?
Projekt ustawy określa również zasady postępowania z dokumentacją medyczną w razie likwidacji danej placówki medycznej. Jeżeli chodzi o dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej – ma być ona w takiej sytuacji przekazywana do Systemu Informacji Medycznej (SIM).
Projekt przewiduje również, że przyjmować i udostępniać dokumentację będą mogły podmioty, które będą kontynuować lub przejmą pracę likwidowanej placówki medycznej, ale i inne podmioty medyczne, samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, które nie prowadzą działalności gospodarczej – dokumentację medyczną przejmowałby podmiot tworzący albo sprawujący nadzór.
Jeżeli dany podmiot medyczny nie dopełni swoich obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej – to w takich sytuacjach zostały przewidziane kary finansowe.

Zagadnienie III: Udostępnianie dokumentacji medycznej
Proponowany projekt ustawy określa także, w jaki sposób można udostępniać dokumentację medyczną. Ta prowadzona w postaci elektronicznej mogłaby być udostępniana drogą elektronicznej transmisji danych lub na informatycznym nośniku danych.
Za taką czynność mogłyby być pobierane opłaty, ale nie większe niż 1,5 zł. Ewentualnie można do tego doliczyć koszty wykonania skanu.
Dla odmiany – dokumentacja papierowa mogłaby być udostępniana przez sporządzanie kopii, odpisów albo wyciągów. Padła propozycja, aby opłata za sporządzenie jednej strony kopii takiej dokumentacji została obniżona do ok. 50 gr.

BZ

Źródło: Gazeta LekarskaPOWIĄZANE ARTYKUŁY

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki? Lekarz

Śląska Izba Lekarska przypomina, że lekarz oraz lekarz dentysta, który decyduje się na wykreślenie indywidualnej lub grupowej praktyki, we wniosku o wykreślenie ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.Kwestię przechowywania...

e-dokumentacja - Dentonet.pl
Nowe terminy na wprowadzenie elektronicznej dokumentacji Lekarz

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła we wtorek (18 lipca) projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowelizacja określa m.in. nowe terminy wdrażania przez podmioty lecznicze elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).Jak poinform...

Dentonet - komu można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta
Komu można udostępniać dokumentację medyczną pacjenta? Asysta

Dokumentacja medyczna pacjenta to zbiór danych osobowych o szczególnej wadze i dlatego podlega zaostrzonej ochronie prawnej. Wiele asystentek stomatologicznych zajmuje się na co dzień również pracą z dokumentacją medyczną, więc warto przypomnieć sobi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Zmiany w ustawie o prawach pacjenta z podpisem prezydenta Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zakładają one m.in. nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej, doprecyzowanie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta, a także prawo pacjenta do leczenia ...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Dokumentacja medyczna po nowemu - Senat przyjął zmiany Lekarz

Senat przyjął zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowela zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowu...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Nowe zasady dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej Lekarz

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustaw o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zaproponowano w niej zmiany, które mają zapewnić ochronę danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej, a także ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres