Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie działań, które uregulują przekazywanie przez Centrum Egzaminów Medycznych danych lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 16w pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który obowiązywał do 1 maja 2017 roku, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych miał obowiązek przekazywać kopię dyplomu specjalisty do właściwej dla lekarza okręgowej izby lekarskiej. Rozwiązanie gwarantowało niezwłoczną aktualizację danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską. Na podstawie przekazanej kopii dyplomu okręgowe rady lekarskie aktualizowały dane w prowadzonych rejestrach, co następnie znajdowało odzwierciedlenie w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób gromadzone w rejestrach dane dotyczące lekarzy posiadających specjalizację (rodzaje specjalizacji, datę jej uzyskania, dane dotyczące dokumentu potwierdzającego ten fakt) były aktualne i rzetelne.

Zmiany przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich zniosły jednak obowiązek przekazywania kopii dyplomów specjalisty okręgowym radom lekarskim. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią ustawy, samorząd lekarski (konkretnie Naczelna Rada Lekarska) uzyskuje dostęp do wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego za pomocą SMK. Jak zaznaczył prezes samorządu lekarskiego, udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej jedynie wyników PES nie może zastąpić przekazywania kopii dyplomu okręgowym izbom lekarskim w roli mechanizmu gwarantującemu rzetelność i aktualność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej. – Przekazanie wyników PES (…) ma nastąpić niezwłocznie, podczas gdy na wystawienie dyplomu specjalisty ustawa daje dyrektorowi CEM 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej – podkreślono w komunikacie.

Wskazuje to, że w chwili udostępnienia wyników nie będzie jeszcze wystawiony dyplom specjalisty, nie będzie zatem znana data jego wystawienia ani numer dyplomu. Udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej wyników PES nie może zatem zastąpić poprzednio funkcjonującego systemu przekazywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przez lekarzy i lekarzy dentystów tytułu specjalisty. – Potrzeba posiadania rzetelnych i aktualnych danych dotyczących kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów jest oczywista i niezbędna m.in. z punktu widzenia planowania potrzeb oraz kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia. Obecnie aktualność i rzetelność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej jest zagrożona. Powyższe wskazuje na potrzebę zapewnienia prawnych, jak i technicznych podstaw do przekazywania przez dyrektora CEM właściwym organom samorządu lekarskiego danych dotyczących uzyskanych przez lekarza specjalizacji – dodano.

Zdaniem samorządu, rozwiązaniem problemu byłoby udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej lub bezpośrednio właściwym okręgowym radom lekarskim informacji zamieszczanych na wystawianych dyplomach specjalisty, czyli imienia i nazwiska, numeru PWZ, imienia i nazwiska kierownika specjalizacji, oceny z PES, daty uzyskania tytułu specjalisty, numeru dyplomu specjalisty oraz daty wystawienia dyplomu specjalisty. – Przekazywanie powyższych danych powinno mieć wyraźne oparcie w przepisach prawa, co zapewni stabilne narzędzie do bieżącego i sprawnego aktualizowania rejestrów lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskiej oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską – podsumowano.

Zarząd województwa łódzkiego prowadzi ogólną politykę bezpieczeństwa informacji dla podległych mu zakładów opieki zdrowotnej.

Oprac. AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-zwolnienia - Dentonet.pl
NRL chce ułatwień przy wystawianiu zwolnień elektronicznych Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w ramach Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), umożliwiającego wystawi...

e-recepty - Dentonet.pl
NIL krytycznie o pracach nad elektronicznymi receptami Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Jak podkreślono w komunikacie, uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeni...

kursy OIL - Dentonet.pl
NRL: zasady przydziału miejsc na kursy specjalizacyjne do zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się z apelem do ministra zdrowia o podjęcie pilnych działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów dotyczących przydziału miejsc na kursach szkoleniowych objętych programem specjalizacji, tak aby okręgowe izb...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dane osobowe - Dentonet.pl
Prezes NRL interweniuje w sprawie ochrony danych lekarzy Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pismo dotyczące ochrony danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów gromadzonych w systemie SMK.Według prezesa NIL, doszło do naruszeni...

oddawanie krwi
2 października "poleje się krew" lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

2 października lekarze rezydenci przystąpią do protestu głodowego, połączonego z akcją "Poleje się krew", w ramach której będą oddawać krew dla potrzebujących. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wezwał lekarzy i lekarzy dentystów...

dane osobowe - Dentonet.pl
NIL: dane osobowe lekarzy dentystów powinny być chronione Lekarz

Naczelna Izba Lekarska negatywnie oceniła projekt rozporządzenia rady ministrów, według którego NIL powinna raz w roku przekazywać do Głównego Urzędu Statystycznego dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów. Według samorządu, dane te są chronione i ni...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres