Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Zgryz prosty

Typ zgryzu, który może być zaliczany do fizjologicznego, a w którym przy zwarciu siekacze górne I dolne stykają się ze sobą brzegami siecznymi, natomiast pozostałe zęby są w pełni w prawidłowym stosun…

0 Komentarze |

Koferdam (ślinochron)

Urządzenie służące do zabezpieczenia okolicy zabiegowej (np: leczenie kanałowe zęba) przed dostępem śliny. W skład całego zestawu wchodzi guma, ramki, kleszcze do zakładania klamer, dziurkacz do gumy …

0 Komentarze |

Język

Narząd wypełniający jamę ustną właściwą, który formuje się w końcu 1 miesiąca życia zarodkowego. Zbudowany z mięśni poprzecznie prążkowanych pokrytych błoną śluzową. Funkcją języka jest udział w wytwa…

0 Komentarze |

Profilaktyka fluorowa

W celu uzyskania fluoroapatytów na miejsce apatytów w twardych tkankach zęba, dla uodpornienia ich przeciwko próchnicy , każdy powinien otrzymywać dziennie od 1 do 1,5 mg fluoru, zależnie od ilości fl…

0 Komentarze |

Zapalenie

Miejscowy odczyn tkankowy na działanie czynnika zapaleniotwórczego; podstawowe objawy zapalne to: zaczerwienienie, rozpalenie gorączkowe, obrzmienie, ból i utrudniona czynność; obraz morfologiczny zap…

0 Komentarze |

Nasiękowe znieczulenie

Jest rodzajem znieczulenia miejscowego, polega na przepojeniu tkanek roztworem środka znieczulającego, co daje znieczulenie danej okolicy. Słabsze aniżeli znieczulenie przewodowe, skuteczne w przypadk…

0 Komentarze |

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowa – zajmuje się leczeniem chorób szczęki i żuchwy, tkanek miękkich okołoszczękowych, gruczołów ślinowych oraz stawu skroniowo-żuchwowego. W zakresie chirurgii szczękowej prowadzi się…

0 Komentarze |

Ból zębów

Ból może być samoistny lub pod wpływem bodźców: mechanicznych (przy zapaleniach ozębnej), chemicznych (przy próchnicy początkowej i obnażonych szyjkach), termicznych (zimno wywołujące ból przy próchni…

0 Komentarze |

Leczenie kanałowe

Obejmuje usunięcie miazgi (nerwu) oraz opracowanie i zamknięcie powstałej przestrzeni w celu zapobieżenia proliferacji drobnoustrojów w obrębie układu kanałowego. Zmiany przywierzchołkowe, które w obr…

0 Komentarze |