Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Krakdent 2003 w dodatku Rzeczpospolitej

Jeden z dzisiejszych dodatków Rzeczpospolitej – również w wersji on-line – poświęcony jest zbliżającym się targom Krakdent 2003 w Krakowie w dniach 27.02 – 1.03. Wersja on-line dostępna jest tutaj

Ja…

0 Komentarze |

Dwa nowe projekty Ministerstwa Zdrowia

Dwa nowe projekty rozporządzeń ministerialnych przygotowuje nasz resort dla lekarzy stomatologów.

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomat…

0 Komentarze |

Kontrakty z kasami chorych do końca roku

Na spotkaniu z dyrektorami kas chorych i przewodniczącymi rad kas chorych, które odbyło się 7 lutego, minister zdrowia Marek Balicki zalecił kasom chorych przedłużenie do końca 2003 r. terminów obowią…

0 Komentarze |

Magazyn Stomatologiczny, 2/2003

TEMAT MIESIĄCA
Periodontologia

Zbigniew Jańczuk, Jadwiga Banach, Małgorzata Mazurek-Mochol – O racjonalnym zastosowaniu periodontologicznych narzędzi ultradźwiękowych. Wymagania kliniczne i mikroskop…

0 Komentarze |

Magazyn Stomatologiczny, 3/2003

TEMAT MIESIĄCA
Protetyka

Anna Tracz-Annusiewicz, Dorota Olczak-Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk, Krystyna Dobies, Elżbieta Rowińska – Komplaksowe leczenie i rehabilitacja protetyczna pacjenta z hipofosf…

0 Komentarze |

Magazyn Stomatologiczny, 4/2003

TEMAT MIESIĄCA
Stomatologia zachowawcza

Mariusz Wiśniewski, Katarzyna Dwornicka, Tomasz Kupka, Marta Tanasiewicz, Leszek Ilewicz – Wstępna ocena kliniczna nowego materiału kompozycyjnego na bazie żyw…

0 Komentarze |

Magazyn Stomatologiczny, 5/2003

TEMAT MIESIĄCA
Implantologia stomatologiczna

Beata Zboromirska-Wnukiewicz i Jan Wnukiewicz – Smart biomaterials – „inteligentne” biomatriały do regeneracji tkanek przyzębia. Część I – podział, charak…

0 Komentarze |

Magazyn Stomatologiczny, 6/2003

TEMAT MIESIĄCA
Stomatologia estetyczna

Cezary Turostowski – Mosty kompozytowe konstrukcji własnej w odbudowie przedtrzonowców – metoda bezpośrednia. Część II
Piotr Kaczmarek, Piotr Cepeniuk, Jolanta …

0 Komentarze |