Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Sankcje za brak kasy fiskalnej
Są one związane z odpowiedzialnością za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Do nich zalicza się nieprzestrzeganie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy).

Art. 62 §1 tej ustawy mówi, że jeśli ktoś nie dopełnia obowiązku wystawiania faktury lub rachunku z tytułu wykonania danego świadczenia lub wystawia je w sposób wadliwy lub też odmawia ich wydania – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
Z kolei art. 62 § 4 zakłada, że karze określonej w § 1 podlega osoba, która wbrew przepisom ustawy, dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, który stwierdza dokonanie sprzedaży.

Kontrola kasy fiskalnej przez pracownika urzędu skarbowego
Zgodnie z prawem, które regulują stosowne ustawy, swoje działania prowadzą organy podatkowe. Ordynacja podatkowa przestrzega procedur określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a szczegółowy zakres działania naczelników urzędów skarbowych  wynika z przepisów o urzędach i izbach skarbowych.

A zatem jeśli lekarza lub lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą jest kontrolowany z tytułu prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz wydawania paragonów fiskalnych – pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają, czy kontrolowany lekarz należycie wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego.

W praktyce oznacza to przede wszystkim żądanie udostępnienia akt, ksiąg i innego rodzaju dokumentów, które związane są z przedmiotem kontroli, z wyjątkiem danych medycznych pacjentów oraz informacji stanowiących tajemnicę lekarską.
Warto również zauważyć, że w art. 286 Ordynacji podatkowej ustawodawca zawarł szczegółowy katalog uprawnień kontrolującego, z którego jednocześnie wynikają obowiązki nałożone na kontrolowanego. Organy podatkowe, które przeprowadzą czynności kontrolne, mają obowiązek przestrzegania powyższych zasad.

Samowolna likwidacja kasy fiskalnej
Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą likwiduje lub usuwa kasę fiskalną, by w zamierzony sposób nie rejestrować sprzedaży – na tej osobie ciąży odpowiedzialność prawna.
Końcowy odczyt kasy rejestrującej powinno się przeprowadzić zgodnie z ustawą zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z nim w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik powinien:
1. wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2. złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, by dokonać odczytu pamięci fiskalnej kasy (jego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia);
3. złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji, która prowadzona jest przez naczelnika urzędu skarbowego;
4. dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Źródło: Gazeta Lekarska

BZ
 POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna
Nowe obowiązki związane z kasami fiskalnymi od 2020 roku? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zgłasza uwagi do proponowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Jak informuje samorząd lekarski, zastrzeżenia budzi fakt, że projektowana zmiana będzie nakładała - począwszy od roku 20...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne w gabinetach stomatologicznych do wymiany? Lekarz

Ministerstwo finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach, zgodnie z którym przedsiębiorcy – w tym również lekarze stomatolodzy – mający obowiązek stosowania kas fiskalnych, będą musieli wy...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kolejne zmiany przepisów o kasach fiskalnych w gabinetach Lekarz

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych w gabinetach dentystycznych. Stomatolodzy muszą zainstalować urządzenie przed dniem rozpoczęcia sprzedaży usług medycznych, bez jakiegokolwiek okresu przejściowego. Przypomina o tym ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
paragon
Kolejna wersja przepisów o kasach fiskalnych w gabinetach lekarskich Lekarz

Na stronach internetowych rządu pojawiła się kolejna wersja przepisów w sprawie zwolnień od stosowania kas fiskalnych. Wygląda jednak na to, że nie dotkną one środowiska lekarskiego.Pierwotna wersja rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku ewi...

Dentonet - zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej
Dentysta może odzyskać część kosztów zakupu kasy fiskalnej Lekarz

Zgodnie z przepisami, od 1 marca 2015 r. we wszystkich gabinetach stomatologicznych muszą znajdować się kasy fiskalne. Nie wszyscy dentyści-przedsiębiorcy zdają sobie jednak sprawę, że mogą uzyskać zwrot części kosztów zakupu urządzenia.Jeszcze przed...

Anulowanie paragonu - Dentonet.pl
Anulowanie paragonu w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Każdy stomatolog może pomylić się w trakcie rejestrowania usług medycznych na kasie fiskalnej, tymczasem żadne z tego typu urządzeń nie posiada opcji anulowania wydrukowanego wcześniej paragonu. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy anulowanie paragonu je...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres