Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Dyskusja o kształcie i zasadach egzaminów LEK oraz LDEK

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Dyskusja o kształcie i zasadach egzaminów LEK oraz LDEK

Dyskusja o kształcie i zasadach egzaminów LEK oraz LDEK

Naczelna Izba Lekarska zgłosiła swoje uwagi dotyczące projektu ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Chodzi m.in. o doprecyzowanie niektórych zapisów rozporządzenia.

W specjalnym komunikacie Naczelna Izba Lekarska domaga się dodania do treści rozporządzenia następującego zapisu: „Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego obejmuje wiedzę z zakresu programu studiów w dziedzinach medycyny i problemach medycznych określonych programem stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty”. – Zapis ten wypełni delegację ustawową do wydania rozporządzenia zawartą w art. 14f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia nie tylko wykaz dziedzin medycyny, ale także zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK. W przekazanym projekcie rozporządzenia brak jest wskazania zakresu problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych – poinformowano.

Czy odpis i kopia są tym samym?

Zastrzeżenia samorządu budzi jeden z paragrafów projektu, który przewiduje, że odpis świadectwa złożenia egzaminu jest wydawany na pisemny wniosek zdającego LEK lub LDEK jako dodatkowy egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii. – Prezydium zwraca uwagę, że nie można stawiać znaku równości między pojęciem odpisu a pojęciem kopii. Dowodzi tego m.in. ostatnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wyraźnie odróżnia pojęcie kopii od pojęcia odpisu. W świetle znowelizowanego art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy, odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, natomiast kopia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). Mając to na uwadze, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, usunąć wzmiankę, że odpis świadectwa złożenia LEK lub LDEK ma charakter kopii – zaznaczono w komunikacie.

W jakim języku zdawano egzamin?

Prezydium pozytywnie oceniło dodanie do treści świadectwa o złożeniu egzaminu LEK i LDEK informacji, w jakim języku egzamin był zdawany. – Zmiana treści świadectwa jest realizacją postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej wynikającego z faktu, że zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego wydanym na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK lub LDEK w języku polskim stanowi dowód dostatecznej znajomości języka polskiego zwalniający z wymogu złożenia egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską – podkreślono.

Na świadectwie nie tylko informacja o wyniku

Wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej związane są również z projektowanym wzorem świadectwa złożenia egzaminu LEK i LDEK. W projekcie rozporządzenia nie uwzględniono bowiem postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej, aby z treści świadectwa wynikało, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny. Sama informacja o uzyskanej liczbie punktów czy procencie prawidłowych odpowiedzi – według NRL – wydaje się niewystarczająca. – Wprawdzie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty określa, jaki procent poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK, ale każdorazowe odsyłanie do przepisów ustawy wydaje się rozwiązaniem niepraktycznym, szczególnie po upływie kilku lat od egzaminu, kiedy treść przepisów może ulegać zmianom – zaznaczono.

Zamieszczenie w świadectwie informacji pozwalającej stwierdzić, czy egzamin LEK lub LDEK był złożony z wynikiem pozytywnym jest szczególnie istotne dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zamierzają wykonywać zawód w innym kraju unijnym. Tamtejsze władze będą wymagały od kandydata potwierdzenia, że egzamin został złożony z wynikiem pozytywnym, a projektowane świadectwo nie zawiera tej informacji. Prezydium proponuje więc wprowadzić do treści zaświadczenia wzmiankę informująca, że „pozytywny wynik LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu”. Wprowadzenie do treści świadectwa tej informacji ułatwi posługiwanie się tym świadectwem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Jaka jest zdawalność egzaminu LDEK przy pierwszym, drugim i trzecim podejściu? Według jakiego klucza układane są pytania do testów? Odpowiedzi na te pytania w naszym minireportażu.

AF

Fot. lecroitg, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Są już wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych opublikowało już wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2018 r. Nie zdało go aż 267 z 806 osób.Do egzaminu LDEK przystąpiło w całym kraju 806 osób, które uzyskały średnio 119 punktów. Maksymal...

miejsce zdawania LDEK - Dentonet.pl
Miejsce zdawania LDEK – dyrektor CEM odpowiada samorządowi Lekarz

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Mariusz Klencki w zaadresowanym do Naczelnej Rady Lekarskiej piśmie stwierdził, że podczas egzaminów LEK i LDEK brane są pod uwagę preferencje lekarzy co do miejsca ich zdawania. Samorząd lekarski jest jednak inn...

rozporządzenie LDEK - Dentonet.pl
Szczegóły i zakres egzaminu LDEK ustalone w rozporządzeniu Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie w sprawie egzaminów LEK i LDEK, dotyczące m.in. zakresu egzaminów oraz zasad ich przeprowadzania. Weszło ono w życie wczoraj (10 października).Zgodnie z rozporządzeniem, Lekarsko-Dentystyczny Egzamin K...

ROZWIŃ WIĘCEJ
LDEK
CEM opublikowało wyniki jesiennej edycji egzaminu LDEK Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych opublikowało wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1275 osób, uzyskując średnio 124 punkty. Maksymalny wynik wyniósł 174, a minimalny – 45 punktó...

zasady zdawania LDEK - Dentonet.pl
NRL o weryfikacji miejsca zdawania egzaminów LEK i LDEK Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych Mariusza Klenckiego z prośbą o dokonanie pilnej weryfikacji zasad, według których CEM ustala miejsce zdawania przez lekarzy i lekarzy dentystów...

zapisy na LDEK - Dentonet.pl
Zapisy na egzaminy LEK i LDEK - czy wrócą stare terminy? Lekarz

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaapelowało do ministra zdrowia o podjęcie pilnych prac legislacyjnych, mających na celu zmianę ostatecznego terminu zgłoszenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzamin...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres