Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Doskonalenie zawodowe lekarzy – nadchodzą kolejne zmiany

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Doskonalenie zawodowe lekarzy – nadchodzą kolejne zmiany

Doskonalenie zawodowe lekarzy – nadchodzą kolejne zmiany

Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów kolejny raz znalazło się pod lupą ministerstwa zdrowia. Resort chce rozdzielić formy doskonalenia wymienione w par. 3 pkt. 2 rozporządzenia z 6 października 2004 r.

Przypomnijmy – w połowie sierpnia br. ministerstwo zdrowia wprowadziło nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zakładała ona m.in. obowiązek każdorazowego akceptowania przez NRL kursów medycznych nieobjętych programem specjalizacji. Zdaniem Rady, przepis ten nie znajduje uzasadnienia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „NRL o doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów”.

Doskonalenie zawodowe lekarzy – resort znów nowelizuje przepisy

Zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia, doskonalenie zawodowe lekarzy zmieni się w zakresie par. 3 pkt. 2 dotychczas regulującego to dokumentu. Wymienione w nim formy doskonalenia zostaną rozdzielone na:

• udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności,
• udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

W obu przypadkach lekarz i lekarz dentysta otrzyma 1 pkt. edukacyjny za każdą odbytą godzinę zajęć. Udział w kursach będzie musiał zostać potwierdzony dyplomem lub zaświadczeniem, a także wpisem w dokumencie ewidencji.

Co najważniejsze, Naczelna Rada Lekarska będzie musiała zaakceptować jedynie kursy internetowe i telewizyjne z ograniczonym dostępem. W przypadku pozostałych kursów nieobjętych programem nabywanej umiejętności lub odbywanej specjalizacji takiego obowiązku nie będzie. Oczywiście kursy tego typu muszą być organizowane przez podmioty prowadzące – zgodnie z ustawą – kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Mimo oczywistych efektów, nie tylko zdrowotnych, zasady ergonomii w stomatologii wciąż są nieczęsto praktykowane przez lekarzy. Sama ergonomia jako nauka bywa natomiast niedoceniana. O przyczynach i skutkach takiej sytuacji rozmawiamy z dr. Tomaszem Dzieniakowskim.

AF
Fot. George Hodan, publicdomainpictures.net


POWIĄZANE ARTYKUŁY

limity przyjęć - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska o limitach przyjęć na studia medyczne Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło propozycję resortu zdrowia w sprawie zmniejszenia limitu przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne w najbliższym roku akademickim, jednak 32 miejsca mniej nie jest – zdaniem NRL – znaczącą zmianą.P...

zakaz zatrudniania lekarzy - Dentonet.pl
Zakaz zatrudniania lekarzy dentystów w praktykach do uchylenia Lekarz

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zaapelowała do władz państwowych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej o zainicjowanie prac zmierzających do uchylenia zakazu zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów w praktykach lekarskich.Ograniczenia w zakresie zatrud...

kształcenie - Dentonet.pl
Kursy zagraniczne także z punktami? Apel samorządu lekarskiego Lekarz

Samorząd lekarski oczekuje, że ministerstwo zdrowia znowelizuje przepisy dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w taki sposób, aby udział w zagranicznych kursach medycznych, wykładach lub doniesieniach również był metodą na zdobycie punktó...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rezydentury - Dentonet.pl
ORL w Warszawie zaniepokojona wiosennym podziałem rezydentur Lekarz

W specjalnym komunikacie prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraziło zaniepokojenie zaproponowanym przez ministerstwo zdrowia rozdziałem rezydentur na wiosenne postępowanie kwalifikacyjne. Zdaniem samorządu, nie odpowiada on aktualnym po...

kształcenie podyplomowe - Dentonet.pl
Kształcenie podyplomowe lekarzy do odliczenia od podatku? Lekarz

Samorząd lekarski nie ustaje w staraniach o możliwość wliczania w koszty uzyskania przychodów lub odliczania od podatku wszystkich wydatków ponoszonych przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe. NRL wystosowała do ministra zdrowia ...

samoleczenie - Dentonet.pl
Czy lekarze mogą leczyć się sami? OIL w Szczecinie interweniuje Lekarz

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie podjęła interwencję dotyczącą prawa lekarzy i lekarzy dentystów do tzw. samoleczenia. NFZ stwierdził, że nie ma podstaw prawnych, które zabraniałyby lub ograniczałyby lekarzom prawo do wystawiania sobie skierowania...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres